06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

UPIS U SREDNJU ŠKOLU 2023.

Učenici koji imaju namjeru upisa u pripremni razred ili prvi razred srednje škole trebaju dostaviti u Školu suvremenog plesa Ane Maletić svoj OIB radi aktiviranja u NISpuSŠ (putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr).

Učenici obavezno moraju pribaviti svoj elektronički identitet (CARNet) u općeobrazovnoj školi (osnovnoj ili srednjoj, ovisno koju učenik pohađa).
Elektronički identitet se sastoji od korisničkog imena i lozinke. Nakon prve prijave učenik dobiva PIN na broj mobitela. Nakon aktiviranja i prijave u sustav pomoću elektroničkog identiteta mogu prijaviti željeni program. 

UČENICI SE PRIJAVLJUJU I UPISUJU U PRIPREMNI I 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024. ELEKTRONIČKI PUTEM MREŽNE STRANICE NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE https://srednje.e-upisi.hr.

LJETNI UPISNI ROK

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 29.5. do 26.6.2023.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava 26.6.2023.

Početak prijava redovitih učenika u sustav 29.5.2023.

POČETAK PRIJAVA obrazovnih programa 28.6.2023. do 2.7.2023.

ZAVRŠETAK PRIJAVE obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2023.

Za pristup audiciji potrebno je u Školu donijeti:

 1. nalaz i mišljenje specijaliste ortopeda,
 2. fotografiju radi lakšeg utvrđivanja identiteta.

AUDICIJA će se održati:

3.7.2023. u 12:00 sati za Pripremni razred

4.7.2023. u 10:00 sati za 1. razred srednje škole


Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruje dodatna prava za upis)  28.6.2023. do 6.7.2023.

Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju koji se ostvaruju dodatna prava za upis do 7.7.2023.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2023. 

Završetak prijave obrazovnih programa 2.7.2023.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2023.
Objava konačnih ljestvica poretka 10.7.2023.


UPIS

DOSTAVA DOKUMENATA ZA UPIS u određeni program obrazovanja: liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za ovo zanimanje; DOSTAVA POTPISANOG OBRASCA O UPISU u pripremni ili I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 10.7.2023. – 13.7.2023.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 14.7.2023.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 7.8.2023.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

LJETNI UPISNI ROK

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 29.5. –  16.6.2023.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 29.5. –  16.6.2023.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 29.5. –  16.6. 2023.

Upisna povjerenstva Ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 29.5. – 21.6.2023.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 26.6.2023.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta. 27.6.2023.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 28.6.2023.

JESENSKI UPISNI ROK

Audicija za upis u pripremni i prvi razred srednje škole će se održati 24.8.2023. sati, u prostorijama Škole suvremenog plesa Ane Maletić na adresi Laginjina 13. Vrijeme početka audicije će biti objavljeno naknadno na stranici škole.


 • Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa  21. – 25.8.2023.
 • Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH i Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu  21.8.2023.
 • Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)  21. – 24.8.2023.
 • Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere  25.8.2023.
 • Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata  24.8.2023.
 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis, završetak unosa rezultata s popravnih ispita i brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25.8.2023.
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25.8.2023.
 • Objava konačnih ljestvica poretka  26.8.2023.
 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao  26. – 29.8.2023.
 • Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 30.8.2023.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore u elektroničkom obliku tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

Redoviti učenik osnovne škole u RH može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u RH (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u RH, ali nije upisao srednju školu) može podnijeti prigovor zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku našoj Školi.

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u RH u školskoj godini 2022./2023. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u RH (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u RH, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u RH, ali nije upisao srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u RH, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Dokumenti koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole donose se osobno ili dostavljaju elektroničkim putem u školu u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa. Oni koji ne dostave, gube pravo upisa u ljetnom roku te se na jesenskom mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Upisnica koja je dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ (https://srednje.e-upisi.hr) mora biti vlastoručno potpisana (i učenik i roditelj/skrbnik) te ju je potrebno donijeti osobno ili elektroničkim putem dostaviti u Školu.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu upisnicu, dužan ga je dostaviti roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.


PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

Kandidatu koji je uspješno završio osnovno plesno obrazovanje ili pripremni razred vrednuju se:

Zajednički i dodatni element vrednovanja

Opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne ili pripremnog razreda

Konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta.

Na temelju prijamnog ispita za pripremni razred moguće je steći najviše 120, a minimalni prag je 70 bodova.

Na temelju prijamnog ispita za I. razred srednje moguće je steći najviše 115, a minimalni prag je 70 bodova.

Izbor kandidata za upis utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata (uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom liječnika specijalista (ortopeda)), a liječnička svjedodžba medicine rada dostavlja se zajedno s upisnicom.

Na temelju audicije kandidat može ostvariti ocjenu „položio“ ili „nije položio“.

Škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata koji se primjenjuje tijekom cijeloga upisnog postupka.

Vrednovanje uspjeha iznimno darovitih kandidata

Na temelju iznimne darovitosti (audicija), uz suglasnost Nastavničkog vijeća, u pripremni/I. razred srednje može se upisati i kandidat koji nije završio osmi razred općeobrazovne škole.