06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

ZAPOSLENICI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA SLUŽBA

Oksana Čuljat, ravnateljica
Mirjana Tomić, tajnica
Davorka Ivana Žnidarić, voditeljica računovodstva
Mishael Tudek, domar
Antić Ksenija, spremačica
Snježana Radat, spremačica
Dominika Jozić, spremačica

NASTAVNICI SUVREMENOG PLESA

Adrijana Barbarić Pevek
Ira Bičanić
Katarina Đurđević
Sanja Hrgetić
Nataša Jurišić
Hilari Kos
Normela Krešić-Vrkljan
Irena Mikec
Andreja Radan
Gordana Svetopetrić
Eni Vesović
Irena Vrabec Kuleš
Renata Vraneković
Jasmina Zagrajski Vukelić

NASTAVNICI KLASIČNOG BALETA

Eleonora Faber
Ksenija Faber
Alevtyna Mareš
Ivona Rosso
Mirna Sporiš, vanjska suradnica

NASTAVNICA NARODNIH PLESOVA

Ana Krznarić

NASTAVNICI KLAVIRA I KOREPETICIJE

Robert Babić
Marija Bajo
Goran Đugum
Emina Fatović
Martina Freit
Snježana Loborec Ačimović
Đorđe Manojlović
Vesna Matana Matić
Ivo Matijević
Lada Menac
Dejan Parmak
Robert Stingl

NASTAVNICI GLAZBENE KULTURE/UMJETNOSTI I KOREPETICIJE

Maja Đivić
Damir Janković
Sanja Podnar

NASTAVNIK UDARALJKI I KOREPETICIJE

Predrag Kresojević

NASTAVNICA ANATOMIJE

Anita Buble-Ocvirek

NASTAVNICI OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA

HRVATSKI JEZIK
Alma Cacan
Marina Katinić Pleić

ENGLESKI JEZIK
Barbara Pleić Tomić
Valentina Vrabac

NJEMAČKI JEZIK
Marianne Martinuš

TALIJANSKI JEZIK
Ivana Jerolimov

LATINSKI JEZIK
Ema Ivanković

MATEMATIKA
Marko Gredičak, vanjski suradnik

INFORMATIKA
Mario Jamić

FIZIKA

GEOGRAFIJA
Karlo Horvat

BIOLOGIJA I KEMIJA
Ivana Ozimec

POVIJEST
Hrvoje Kovačić

LIKOVNA UMJETNOSTI
Sanja Černko Delerue

PEDAGOGIJA
Kristina Slišković

PSIHOLOGIJA
Eni Vesović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Ana Krznarić

ETIKA
Marina Katinić Pleić

VJERONAUK
Igor Jurić