06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

NAŠE VOLONTERSKO SRCE ZA MLADE S DOWN SINDROMOM

Kao što su se prošle školske godine naši učenici uključili u volontiranje na matematičkim radionicama za djecu s Down sindromom,u organizaciji Udruge Down Zagreb, tako su ove školske godine započeli volontiranje na likovnim radionicama za mlade s Down sindromom. Interes učenika pokazuje da mladi žele činiti dobro – treba im samo pružiti priliku.

Marina Katinić Pleić, prof.