06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

O ŠKOLI

Škola suvremenog plesa Ane Maletić osnovna je i srednja umjetnička škola, osnovana 1954. godine na europskoj tradiciji modernog plesa. Najstarija je ustanova takve vrste u Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Od svog osnutka Škola promiče suvremeni odgojni ples (prema principima pokreta i plesa R. Labana) i pristup glazbi kroz pokret (prema kreatoru ritmike E. Jaques Dalcrozeu) koje je Ana Maletić integrirala i razradila u vlastitu, jedinstvenu metodu plesno ritmičkog odgoja, prisutnu do današnjih dana.

Kao članica međunarodne udruge Dance and the Child International (daCi) pri UNESCU, Škola promiče ideju o pravu i dostupnosti kreativnog izraza putem pokreta i plesa za svako dijete. Zbog posebne važnosti koju suvremeni odgojni ples ima u emocionalnom, socijalnom, intelektualnom, duhovnom i tjelesnom razvoju djeteta kroz njegovanje kreativnosti i stvaralaštva, Škola kroz svoje programe pruža djeci nezamjenjivo iskustva izražavanja putem pokreta i plesa.