UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Audicija će se održati:

  • 29. lipnja .2021. u 9:00 za pripremni razred
  • 30. lipnja .2021. u 9:00 za prvi srednje

Konzultacije s roditeljima o upisu u srednju školu održavat će se uz prethodnu najavu putem e-mail adrese: skola@skolaanemaletic.hr

OPIS POSTUPAKADATUM
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24. 5. – 1. 7. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH26. 6. 2021.
• Početak prijava redovitih učenika u sustav24. 5. 2021.
• Početak prijava obrazovnih programa25. 6. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata29. 6. i 30. 6. 2021.
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)1. 7. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis5. 7. 2021.
• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6. 7. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa • Početak ispisa prijavnica7. 7. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice9. 7. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole • Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)12. 7. 2021.
• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok10. 8. 2021.

DOKUMENTI